ผู้เยี่ยมชม : 11804     
หน้าหลัก | คณะผู้บริหาร | บุคลากร | หลักสูตร | ภาพกิจกรรม  
   

นักศึกษา พร้อมด้วยคณะอาจารย์ ภาควิชาเคมีเดินทางไปศึกษาดูงาน
 
 
 
เกี่ยวกับภาควิชาเคมี
 
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ต. ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
โทร 043-009700 ต่อ 12371
Fax: 043-202373
 
เว็บไซต์บุคลากร

เว็บไซต์สายผู้สอน
 อ.ไฉนพร ด่านวิรุทัย
 อ.ขวัญใจ นกเมธากุล
 อ.อารยัน จันศรี
 อ.อัจฉรา ศิริมังคะลา
 อ.ชูศักดิ์ พูนสวัสดิ์
 อ.พิทักษ์ นาสมใจ
 อ.สุจิตรา ยังมี
 อ.พนาวัลย์ หมู่โสภณ
 อ.เฉลิม เรืองวิริยะชัย
 อ.สมเกียรติ ศรีจารนัย
 อ.ปริญญา ธีรมงคล

เว็บไซต์สายสนับสนุน
 นายกิติศักดิ์ ภูผาสิทธิ์
 
เว็บไซต์แนะนำ
 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 

คณะวิทยาศาสตร์
 

ระบบ Sci-Office
 

ระบบบริการการศึกษา
 

สำนักวิทยบริการ
 

ศูนย์คอมพิวเตอร์
 

บัณฑิตวิทยาลัย
 

ระบบสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน
และการบริหารจัดการ คณะวิทยาศาสตร์
 
   นักศึกษา พร้อมด้วยคณะอาจารย์ ภาควิชาเคมีเดินทางไปศึกษาดูงาน
 
 
 
    นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ภาควิชาเคมี จำนวน 55 คน พร้อมด้วยคณะอาจารย์ ได้เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ นิคมอุตสาหกรรมในจังหวัดระยอง ระหว่างวันที่ 11 ถึง 15 มกราคม 2559 โดยได้เข้าเยี่ยมชมบริษัทอินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรี้ส์ บริษัทเอช ซี สตาร์ค บริษัทกรุงเทพซินธิติกส์ จำกัด และบริษัทไทยโพลีคาร์บอเนต จำกัด ในการศึกษาดูงานนี้เป็นการสนับสนุนให้นักศึกษาเป็นผู้ใฝ่หาความรู้นอกสถานที่และได้เรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการทางอุตสาหกรรม ทั้งนี้คณะดูงานได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากรุ่นพี่เคมี มข.และมีโอกาสได้รับฟังประสบการณ์การทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม
 
   
   
   
 
   
   
   
   
 
 
   
  ออกแบบและพัฒนาโดย กิติศักดิ์ ภูผาสิทธิ์