ข้อสอบเก่า MD

สวัสดีครับนักศึกษาที่ลงเรียนวิชาเคมี web site นี้ประกอบไปด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับ เคมีพื้นฐาน เคมีประยุกต์และเคมีโอลิมปิก สำหรับภาคการศึกษาต้น 2561 ขอให้นักศึกษาตั้งใจและเข้าเรียนอย่างสม่ำเสมอและขอให้ใส่ใจกับการอ่านหนังสือให้มาก หากมีข้อสงสัยใดๆ ก็ให้รีบมาถามเพื่อประโยชน์ของตัวนักศึกษาเอง คงไม่ยากเกินความพยายามนะครับ ติดต่ออาจารย์ได้ที่ choosak@kku.ac.th หรือ facebook เพจ "เคมี อ ชูศักดิ์" สำหรับนักศึกษา SC TE EN หรือ เพจ "เคมี 300107" สำหรับนักศึกษา MD


โฮมเพจนี้ต้องการข้อเสนอแนะ
สำหรับการปรับปรุงเนื้อหาและรูปแบบตลอดเวลา โปรดชี้แนะเมื่อเห็นสมควร.......Webmaster

มีข้อสงสัยในการเรียนเคมี ใยเก็บไว้คนเดียว รีบๆ มาปรึกษานะครับ

แล้วเจอกันนะครับ คุณครู
[ปีการศึกษา 2561]


ประกาศคะแนน 300 107


แบบประเมินการสอน อาจารย์ ผ่านสำนักทะเบียน มข


เช็คเมล์กันหน่อย
อยากให้เพิ่มเมล์ไหน แจ้งใน choosak@kku.ac.th ครับ


.. MD 300 107 (2554)
.. MD 300 107 (2555)
.. MD 300 107 (2556)
.. MD 300 107 (2557)
.. MD 300 107 (2558)
.. MD 300 107 (2559)
.. MD 300 107 (2560)

ข้อสอบเก่า SC

.. polymer prop(2554)
.. polymer prop(2555)
.. polymer processing(2553)

คุณเป็นผู้เยี่ยมชมคนที่

since 1 September 2004

ควรดูด้วย IE 4.0 หรือสูงกว่า ที่ความละเอียด 800*600
หากดูด้วย Netscape จะไม่สามารถดู powerpoint ได้

Mail to me at choosak@kku.ac.th

ออกแบบและสร้างสรรค์ผลงานโดย กิติศักดิ์ ภูผาสิทธิ์