บริการวิชาการ

 
ประธานคณะทำงานเครือข่าย เคมี-เภสัช ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 

ความร่วมมือกับต่างประเทศ

 

Prof. Stephen G. Pyne
University of Wollongong
Department of Chemistry
Australia

Prof. Minoru Isobe
National Tsing Hua University
Taiwan