ผลงาน : สิทธิบัตร

 
โครงการบูรณาการ สาขาเคมี-เภสัช โดยความร่วมมือกับ รศ.ดร. อรุณศรี ปรีเปรม และ รศ.ดร. จินตนาภรณ์ วัฒนธร จดสิทธิบัตร การเตรียมสารอนุภาคนาโน เอกชนซื้อสิทธิบัตรเพื่อผลิตเป็นยาแก้โรคความจำเสื่อม
 

ผลงาน :อนุสิทธิบัตร

 
สารจากเห็ดเรืองแสง ในการควบคุมไส้เดือนฝอยรากปมในมะเขือเทศ ร่วมมือกับ รศ.ดร.วีรศักดิ์ ศักดิ์ศิริรัตน์ ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร ภาควิชาโรคพืชวิทยา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 

ผลงาน: Agrochemical agents

 
โครงการบูรณาการ สาขาเคมี-เภสัช โดยความร่วมมือกับ รศ.ดร. อรุณศรี ปรีเปรม และ รศ.ดร. จินตนาภรณ์ วัฒนธร จดสิทธิบัตร การเตรียมสารอนุภาคนาโน เอกชนซื้อสิทธิบัตรเพื่อผลิตเป็นยาแก้โรคความจำเสื่อม
 

ผลงาน: ผลงานตีพิมพ์

 
Scopus Database
SciFinder Database
Selected Publications